Zelfstandig begeleid wonen

In Puttensteyn wonen twaalf bewoners zelfstandig onder begeleiding van een team, met hun ouders en familie in de buurt.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

De begeleiding helpt mij om de dag door te nemen en eventuele problemen te kunnen bespreken. Met behulp van een pictobord wordt de volgende dag voor mij duidelijk gemaakt. Ik krijg ook 1 op 1 begeleiding, er komt dan iemand speciaal voor mij zodat ik niet alleen maar op mijn appartement zit en we samen leuke dingen kunnen doen.

Als ik iets niet weet of niet zo goed kan helpt de begeleiding mij. Begeleiding legt mij dingen uit als ik het niet begrijp.

De begeleiding komt regelmatig bij mij voor een gesprekje.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Mijn dochter wil zoveel mogelijk zelf zaken in haar leven zelf regelen. Soms vraagt ze mij of ik haar wil helpen of ze vraagt haar zussen om hulp. Ze overlegt veel met haar persoonlijk begeleider. Dat gaat goed. Als er wat is dan word ik gebeld vanuit Puttensteyn.

Mijn zoon heeft veel structuur nodig. We verdelen de taken. Het team in Puttensteyn begeleidt hem in zijn dagprogramma. Ik doe de zaken erom heen zoals kleding kopen; naar de dokter gaan;  halen en brengen voor verjaardagen. Zodra we merken dat de begeleiding hapert, gaan we met elkaar om de tafel zitten om weer op één lijn te komen.

Mijn dochter is doordeweeks in Puttensteyn en in het weekend vaak thuis. Communicatie met het team in Puttensteyn is voor ons belangrijk om de begeleiding voor haar zowel in Puttensteyn als thuis goed te laten verlopen. Dat doen we door te bellen, te mailen en met elkaar om de tafel te zitten.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

We werken in een driehoek in Puttensteyn: bewoner, ouder en begeleider. Als de doelen in het begeleidingsplan zijn vastgesteld bepalen we de taakverdeling,  wie neemt welke taak op zich. Daarbij worden duidelijke afspraken gemaakt. Het openhouden van de communicatie is belangrijk. Elkaar op de hoogte houden en in dialoog blijven. Door goed naar elkaar te luisteren en informatie uit te wisselen, proberen we de doelen te bereiken. We evalueren regelmatig de samenwerking. In Puttensteyn zijn de lijntjes kort, dit wil zeggen dat contact snel gelegd is tussen ouders, bewoners en begeleiding. We kunnen altijd een beroep doen op elkaar.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :