Ouderinitiatief

Puttensteyn is een wooninitiatief door ouders ingezet, opgebouwd en onderhouden.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Een ouderinitiatief is een huis wat de ouders tot stand hebben gebracht. Een ouderinitiatief houdt in dat ouders en begeleiding veel contact hebben met elkaar.

Ik vind het geweldig dat er een ouderinitiatief is. Nu kan ik dicht bij mijn ouders en familie wonen zodat ze sneller hier kunnen zijn als ik ze nodig heb.

Dat het van de ouders uitkomt. Ik vind het heel fijn dat ouders dit initiatief hebben genomen. Daarom woon ik nu in een fijn huis!

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Alternatieven in de directe omgeving waren destijds geen optie, namelijk uitsluitend grote organisaties, te afstandelijk, te onpersoonlijk en door klant en familie moeilijk toegankelijk cq beïnvloedbaar. We zijn het avontuur aangegaan van een wooninitiatief ontwikkelen met andere ouders, in de eigen woonplaats, kleinschalig, laagdrempelig en herkenbaar voor ieder. Daarmee kunnen we (grotere) invloed uitoefenen op de door ons gewenste zorg op maat. We hebben de stichting Puttensteyn opgericht. Met de PGB van de twaalf bewoners kopen we begeleiding in bij ’s Heerenloo. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de huisvesting.

Wij kozen voor een ouderinitiatief hopende dat er een plek gecreëerd kon worden waarin mijn zoon zich lekker voelde in een soort van situatie zoals hij dat vanuit het ouderlijk huis gewend is. Daarnaast moest het een beschermde omgeving zijn waarin ik als ouder de overtuiging kon hebben dat als ik er niet meer zou zijn daar in kan berusten. Het is voor mij belangrijk dat Puttensteyn aanvoelt als een thuis voor ons kind, niet als een instelling.

Wij wilden onze dochter dichter bij ons laten wonen. Ze kan nu zelf naar familie, vrienden en gaan sporten. Ik vind het mooi dat wij dit als ouders met elkaar organiseren.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

Voor ons betekent werken in een ouderinitiatief dat de ouders nauw betrokken zijn in alles op Puttensteyn en specifiek naar hun kind. Samen met ouders wordt het beleid bepaald. Ouders hebben ook meer invloed op organisatorische aspecten.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :