Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg vindt eens in de maand op zondagavond plaats.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Ik doe mee met het bewonersoverleg en breng soms punten in. Ik neem van te voren de agenda goed door met de begeleiding. We kunnen het zelf doordat we ons goed voorbereiden. We hebben geleerd niet door elkaar te praten maar om de beurt met behulp van spreekkaarten.

Ik ben notulist. Ik bereid me op de vergadering voor door met begeleiding de agendapunten goed door te nemen.

We hebben in kleine stapjes geleerd hoe we zelfstandig kunnen vergaderen met behulp van ouders en begeleiding. Dit komt ook doordat we hiervoor met elkaar duidelijke spelregels hebben afgesproken. De voorzitter stelt samen met de begeleider de agenda vast door te kijken naar de punten die wij zelf hebben bedacht.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Het bewonersoverleg is steeds dichter bij de bewoners komen te staan. Met behulp van een zelfontwikkeld eenvoudig systeem kan elke bewoner op zijn/haar eigen niveau deelnemen aan het overleg. Sinds de bewoners de vergadering zelf voorzitten en notuleren is het overleg interessanter geworden. Ik merk aan mijn dochter dat ze het overleg plezierig vindt en dat ze constructief meedoet.

Dit overleg geeft aan de bewoners inspraak en beslissingsrecht over zaken die hen zelf aangaan. Doordat zij hun zegje kunnen doen krijgen zij het gevoel greep op hun eigen leven te hebben, hetgeen inhoudt dat zij zelfvertrouwen opbouwen. Het gevoel volwaardig lid van een gemeenschap (groep) te zijn. Doordat er in het overleg beslissingen worden genomen over zaken die de groep aangaat, worden deze besluiten beter gedragen, doordat zij er hun zegje over hebben kunnen doen. Door de opzet van het overleg, om daar waar de bewoners het zelf kunnen, ze het ook zelf laten doen, heeft mijn zoon zich goed kunnen ontplooien. Ik kan er ontzettend van genieten om hem daarin te zien participeren.

Voor mijn zoon zijn de agendapunten van het overleg moeilijk te begrijpen. Van te voren worden deze punten met hem stuk voor stuk doorgenomen. Zijn mening wordt opgeschreven. Als hij niet bij het overleg aanwezig wil zijn, hoeft dat ook niet. Aan het overleg zelf heeft hij niet veel. Dat is vaak te moeilijk. De onderwerpen die besproken worden zijn zaken die alle bewoners aangaan.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

Het belang van het zondagavondoverleg voor de ontwikkeling van de bewoner is dat ze leren een eigen mening te vormen, te luisteren naar anderen, leren aanpassen aan een ander, rekening houden met een ander, initiatieven te ontplooien, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, kortom de ontwikkeling zit in veel verschillende aspecten. Was er eerst nog hulp van ouders en begeleiders nodig, inmiddels kunnen de bewoners het bijna geheel zelfstandig. Ze vullen zelf de rollen behorende bij een vergadering in. Bewoners dragen zelf de agendapunten voor het overleg aan.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :