/Posted by: movivobeheer

Puttensteyn is een wooninitiatief door ouders ingezet, opgebouwd en onderhouden.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Een ouderinitiatief is een huis wat de ouders tot stand hebben gebracht. Een ouderinitiatief houdt in dat ouders en begeleiding veel contact hebben met elkaar.

Ik vind het geweldig dat er een ouderinitiatief is. Nu kan ik dicht bij mijn ouders en familie wonen zodat ze sneller hier kunnen zijn als ik ze nodig heb.

Dat het van de ouders uitkomt. Ik vind het heel fijn dat ouders dit initiatief hebben genomen. Daarom woon ik nu in een fijn huis!

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Alternatieven in de directe omgeving waren destijds geen optie, namelijk uitsluitend grote organisaties, te afstandelijk, te onpersoonlijk en door klant en familie moeilijk toegankelijk cq beïnvloedbaar. We zijn het avontuur aangegaan van een wooninitiatief ontwikkelen met andere ouders, in de eigen woonplaats, kleinschalig, laagdrempelig en herkenbaar voor ieder. Daarmee kunnen we (grotere) invloed uitoefenen op de door ons gewenste zorg op maat. We hebben de stichting Puttensteyn opgericht. Met de PGB van de twaalf bewoners kopen we begeleiding in bij ’s Heerenloo. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de huisvesting.

Wij kozen voor een ouderinitiatief hopende dat er een plek gecreëerd kon worden waarin mijn zoon zich lekker voelde in een soort van situatie zoals hij dat vanuit het ouderlijk huis gewend is. Daarnaast moest het een beschermde omgeving zijn waarin ik als ouder de overtuiging kon hebben dat als ik er niet meer zou zijn daar in kan berusten. Het is voor mij belangrijk dat Puttensteyn aanvoelt als een thuis voor ons kind, niet als een instelling.

Wij wilden onze dochter dichter bij ons laten wonen. Ze kan nu zelf naar familie, vrienden en gaan sporten. Ik vind het mooi dat wij dit als ouders met elkaar organiseren.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

Voor ons betekent werken in een ouderinitiatief dat de ouders nauw betrokken zijn in alles op Puttensteyn en specifiek naar hun kind. Samen met ouders wordt het beleid bepaald. Ouders hebben ook meer invloed op organisatorische aspecten.

/Posted by: movivobeheer

Het bewonersoverleg vindt eens in de maand op zondagavond plaats.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Ik doe mee met het bewonersoverleg en breng soms punten in. Ik neem van te voren de agenda goed door met de begeleiding. We kunnen het zelf doordat we ons goed voorbereiden. We hebben geleerd niet door elkaar te praten maar om de beurt met behulp van spreekkaarten.

Ik ben notulist. Ik bereid me op de vergadering voor door met begeleiding de agendapunten goed door te nemen.

We hebben in kleine stapjes geleerd hoe we zelfstandig kunnen vergaderen met behulp van ouders en begeleiding. Dit komt ook doordat we hiervoor met elkaar duidelijke spelregels hebben afgesproken. De voorzitter stelt samen met de begeleider de agenda vast door te kijken naar de punten die wij zelf hebben bedacht.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Het bewonersoverleg is steeds dichter bij de bewoners komen te staan. Met behulp van een zelfontwikkeld eenvoudig systeem kan elke bewoner op zijn/haar eigen niveau deelnemen aan het overleg. Sinds de bewoners de vergadering zelf voorzitten en notuleren is het overleg interessanter geworden. Ik merk aan mijn dochter dat ze het overleg plezierig vindt en dat ze constructief meedoet.

Dit overleg geeft aan de bewoners inspraak en beslissingsrecht over zaken die hen zelf aangaan. Doordat zij hun zegje kunnen doen krijgen zij het gevoel greep op hun eigen leven te hebben, hetgeen inhoudt dat zij zelfvertrouwen opbouwen. Het gevoel volwaardig lid van een gemeenschap (groep) te zijn. Doordat er in het overleg beslissingen worden genomen over zaken die de groep aangaat, worden deze besluiten beter gedragen, doordat zij er hun zegje over hebben kunnen doen. Door de opzet van het overleg, om daar waar de bewoners het zelf kunnen, ze het ook zelf laten doen, heeft mijn zoon zich goed kunnen ontplooien. Ik kan er ontzettend van genieten om hem daarin te zien participeren.

Voor mijn zoon zijn de agendapunten van het overleg moeilijk te begrijpen. Van te voren worden deze punten met hem stuk voor stuk doorgenomen. Zijn mening wordt opgeschreven. Als hij niet bij het overleg aanwezig wil zijn, hoeft dat ook niet. Aan het overleg zelf heeft hij niet veel. Dat is vaak te moeilijk. De onderwerpen die besproken worden zijn zaken die alle bewoners aangaan.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

Het belang van het zondagavondoverleg voor de ontwikkeling van de bewoner is dat ze leren een eigen mening te vormen, te luisteren naar anderen, leren aanpassen aan een ander, rekening houden met een ander, initiatieven te ontplooien, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, kortom de ontwikkeling zit in veel verschillende aspecten. Was er eerst nog hulp van ouders en begeleiders nodig, inmiddels kunnen de bewoners het bijna geheel zelfstandig. Ze vullen zelf de rollen behorende bij een vergadering in. Bewoners dragen zelf de agendapunten voor het overleg aan.

/Posted by: Puttensteyn

In Puttensteyn wonen twaalf bewoners zelfstandig onder begeleiding van een team, met hun ouders en familie in de buurt.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object
“Wat de bewoners zeggen:”

De begeleiding helpt mij om de dag door te nemen en eventuele problemen te kunnen bespreken. Met behulp van een pictobord wordt de volgende dag voor mij duidelijk gemaakt. Ik krijg ook 1 op 1 begeleiding, er komt dan iemand speciaal voor mij zodat ik niet alleen maar op mijn appartement zit en we samen leuke dingen kunnen doen.

Als ik iets niet weet of niet zo goed kan helpt de begeleiding mij. Begeleiding legt mij dingen uit als ik het niet begrijp.

De begeleiding komt regelmatig bij mij voor een gesprekje.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Mijn dochter wil zoveel mogelijk zelf zaken in haar leven zelf regelen. Soms vraagt ze mij of ik haar wil helpen of ze vraagt haar zussen om hulp. Ze overlegt veel met haar persoonlijk begeleider. Dat gaat goed. Als er wat is dan word ik gebeld vanuit Puttensteyn.

Mijn zoon heeft veel structuur nodig. We verdelen de taken. Het team in Puttensteyn begeleidt hem in zijn dagprogramma. Ik doe de zaken erom heen zoals kleding kopen; naar de dokter gaan;  halen en brengen voor verjaardagen. Zodra we merken dat de begeleiding hapert, gaan we met elkaar om de tafel zitten om weer op één lijn te komen.

Mijn dochter is doordeweeks in Puttensteyn en in het weekend vaak thuis. Communicatie met het team in Puttensteyn is voor ons belangrijk om de begeleiding voor haar zowel in Puttensteyn als thuis goed te laten verlopen. Dat doen we door te bellen, te mailen en met elkaar om de tafel te zitten.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

We werken in een driehoek in Puttensteyn: bewoner, ouder en begeleider. Als de doelen in het begeleidingsplan zijn vastgesteld bepalen we de taakverdeling,  wie neemt welke taak op zich. Daarbij worden duidelijke afspraken gemaakt. Het openhouden van de communicatie is belangrijk. Elkaar op de hoogte houden en in dialoog blijven. Door goed naar elkaar te luisteren en informatie uit te wisselen, proberen we de doelen te bereiken. We evalueren regelmatig de samenwerking. In Puttensteyn zijn de lijntjes kort, dit wil zeggen dat contact snel gelegd is tussen ouders, bewoners en begeleiding. We kunnen altijd een beroep doen op elkaar.

/Posted by: movivobeheer

De begeleiding in Puttensteyn is gericht op de ontwikkeling van zelfstandigheid.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object
“Wat de bewoners zeggen:”

Ik heb geleerd alleen in het dorp te lopen. Wat ik nog wil leren hou ik voor mezelf.
Ik heb geleerd te wassen en te strijken. Ik wil graag leren koken.
Sinds ik in Puttensteyn woon heb ik geleerd mijn eigen was te doen. Ik doe zelf mijn boodschappen. Daarvoor maak ik altijd een boodschappenlijstje. Ik heb geleerd mijn huis schoon te maken, ik doe het stoffen en zuigen en de begeleiding doet de badkamer en de ramen. Ik weet ook hoe ik mijn eigen beddengoed kan opvouwen. Ik heb ook geleerd mijn dvd-speler zelf te bedienen. Wat ik in de toekomst nog wil leren, weet ik even niet.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Ontwikkelingsgerichte begeleiding is er niet om de bewoner te verzorgen maar een bewoner te leren om steeds beter voor zichzelf te zorgen. Uitgangspunt daarbij zijn de mogelijkheden van de bewoner. Wanneer een bewoner zijn/haar huis niet goed schoon en opgeruimd kan houden, dan is het ontwikkelingsgerichte doel in de begeleiding om de bewoner stapje voor stapje te leren wat hij/zij zelf kan bijdragen om het appartement netjes te houden.
De ontwikkeling van onze zoon is thuis natuurlijk al op gang gebracht. Sinds hij in Puttensteyn woont werkt het team ook mee aan zijn ontwikkeling. Met elkaar proberen we zijn leven zo prettig een aangenaam mogelijk te maken.
Ik vind dat mijn dochter veel geleerd heeft in Puttensteyn. Zo heeft ze zelfs haar eigen vakantie uitgezocht. Dat is haar gelukt met behulp van de begeleiding.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

We proberen de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten zijn. Dit betekent dat je als begeleiding zoveel mogelijk ‘met je handen op je rug’ begeleidt. Dit vergt van de begeleiding een bepaalde manier van communiceren. Door de juiste vragen te stellen de bewoner zelf een oplossing te laten bedenken. De stappen van begeleiden zijn als volgt:

  • Bewoner doet het zelfstandig
  • Bewoner doet het zelfstandig maar met verbale sturing
  • Bewoner doet het samen met de begeleiding
  • Begeleiding neemt het over.

De begeleiding is erop gericht om de bewoner steeds meer zelfstandig te laten doen. Dit betekent ze steeds een stapje hoger te brengen. Dit hoeven niet altijd praktische dingen te zijn. Het kan ook ontwikkeling op het sociale/emotionele vlak zijn.

/Posted by: movivobeheer

In Puttensteyn wonen twaalf bewoners zelfstandig onder begeleiding van een team, met hun ouders en familie in de buurt.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

De begeleiding helpt mij om de dag door te nemen en eventuele problemen te kunnen bespreken. Met behulp van een pictobord wordt de volgende dag voor mij duidelijk gemaakt. Ik krijg ook 1 op 1 begeleiding, er komt dan iemand speciaal voor mij zodat ik niet alleen maar op mijn appartement zit en we samen leuke dingen kunnen doen.

Als ik iets niet weet of niet zo goed kan helpt de begeleiding mij. Begeleiding legt mij dingen uit als ik het niet begrijp.

De begeleiding komt regelmatig bij mij voor een gesprekje.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Mijn dochter wil zoveel mogelijk zelf zaken in haar leven zelf regelen. Soms vraagt ze mij of ik haar wil helpen of ze vraagt haar zussen om hulp. Ze overlegt veel met haar persoonlijk begeleider. Dat gaat goed. Als er wat is dan word ik gebeld vanuit Puttensteyn.

Mijn zoon heeft veel structuur nodig. We verdelen de taken. Het team in Puttensteyn begeleidt hem in zijn dagprogramma. Ik doe de zaken erom heen zoals kleding kopen; naar de dokter gaan;  halen en brengen voor verjaardagen. Zodra we merken dat de begeleiding hapert, gaan we met elkaar om de tafel zitten om weer op één lijn te komen.

Mijn dochter is doordeweeks in Puttensteyn en in het weekend vaak thuis. Communicatie met het team in Puttensteyn is voor ons belangrijk om de begeleiding voor haar zowel in Puttensteyn als thuis goed te laten verlopen. Dat doen we door te bellen, te mailen en met elkaar om de tafel te zitten.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”

We werken in een driehoek in Puttensteyn: bewoner, ouder en begeleider. Als de doelen in het begeleidingsplan zijn vastgesteld bepalen we de taakverdeling,  wie neemt welke taak op zich. Daarbij worden duidelijke afspraken gemaakt. Het openhouden van de communicatie is belangrijk. Elkaar op de hoogte houden en in dialoog blijven. Door goed naar elkaar te luisteren en informatie uit te wisselen, proberen we de doelen te bereiken. We evalueren regelmatig de samenwerking. In Puttensteyn zijn de lijntjes kort, dit wil zeggen dat contact snel gelegd is tussen ouders, bewoners en begeleiding. We kunnen altijd een beroep doen op elkaar.

/Posted by: movivobeheer

Activiteiten in Puttensteyn.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Op maandag avond kunnen we sporten op Puttensteyn. Ik vind dit leuk. Ook vind ik het leuk om in de algemene ruimte tv te kijken.

We lopen elk jaar mee met de avondvierdaagse. Daar zijn we al mee begonnen toen Puttensteyn nog in voorbereiding was, in 2002. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind het ook leuk om met de bewoners en teamleden een weekendje weg te gaan. Dat is heel gezellig.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Als er klusjes te doen zijn in Puttensteyn dan hou ik me daarmee bezig. Het geeft me voldoening om dat voor de bewoners te doen. Als het nodig is help ik ook mee met activiteiten voor Koningsdag.

Ik werk graag in de tuin en ben altijd blij en trots als die er goed bij ligt. Ik loop ook mee met de Avondvierdaagse. Dat doen we elk jaar en is altijd gezellig.  Als de bewoners het leuk hebben beleef ik daar plezier aan.

Ik hou me graag met de inrichting van Puttensteyn bezig, de algemene ruimtes en de kelder. Ik kom elke week om met een paar bewoners te sporten in de kelder. Elk jaar organiseren we in de zomer een barbecue en in januari een nieuwjaarsbijeenkomst. Dan komen alle bewoners en hun families bij elkaar. Het is fijn om te zien hoe de bewoners zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

<Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”
De begeleiding in Puttensteyn is op verschillende vlakken actief. Zo zijn er huishoudelijke activiteiten die gedaan moeten worden. Denk hierbij aan, koken, wassen en schoonmaken. We streven ernaar de rol van de bewoner hierin steeds groter te laten worden ter bevordering van hun zelfstandigheid/ontwikkeling. Er zijn ook een tal van ontspannende activiteiten waar begeleiding een rol in speelt. Voorbeelden hiervan zijn, bewonersvakantie, spelletjes, creatief bezig zijn.

Bewoners zijn (goede) buren van elkaar en dit willen we graag zou houden. Er zijn heus wel eens aanvaringen tussen bewoners onderling. Daar ontkom je niet aan in een omgeving waar 12 unieke mensen bij elkaar komen. Door regelmatig activiteiten in te plannen onderhouden we de goede relatie onderling. Ze zorgen voor een goede sfeer. Op vaste tijden wordt er koffie/thee gedronken in de algemene ruimte. Dit wordt door veel bewoners als een belangrijk onderdeel van de dag gezien. Elkaar even ontmoeten. Even bijkletsen en dan weer je eigen ding gaan doen. Voor de begeleiding een goed moment om te observeren. Meestal valt dan wel op dat een bewoner wat stiller is dan anders of misschien al een tijdje niet aanwezig is geweest en hij of zij even individuele aandacht nodig heeft.

/Posted by: movivobeheer

De bewoners wonen in en komen uit hetzelfde dorp. In Puttensteyn heet dit ‘thuisnabij’ wonen.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Ik vind het leuk dat mijn familie dichtbij woont. Ik kan er nu zelf op mijn brommer naartoe. Ik ga veel naar mijn moeder voor een kopje koffie.

Ik vind het fijn om in Putten te wonen, ik kan niet zonder mijn familie en zou niet uit Putten willen. Elk weekend slaap ik bij mijn ouders, ik ben heel blij met mijn 2 huizen. Ik werk ook op bepaalde dagen bij mijn ouders.

Ik vind het prima om vlakbij hen te wonen. Ik zie hen regelmatig voor sociale gebeurtenissen.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Dat ons kind in Putten is blijven wonen is voor ons een veilig en vertrouwd gevoel. Mijn zoon komt thuis als hij dat wil. Als ik naar Puttensteyn ga,  is dat alleen als het nodig is, om zijn haar te knippen bijvoorbeeld of een klusje te doen. Als hij naar de tandarts of dokter moet ga ik ook mee.

We zijn nog steeds erg blij met Puttensteyn, we kunnen zo bij elkaar aanwippen. Mijn zoon heeft zijn vrienden vlakbij, zijn hobby’s. We hoeven hem niet weg te brengen of op te halen, hij kent de weg. Voor mijn gevoel kom ik niet zo vaak bij hem. Als ik kom is het meestal  met een smoesje. Heb wel een reden nodig. Hij is vaker bij ons.

Mijn zoon zegt dat hij twee huizen heeft: Puttensteyn en het ouderlijk huis. Voor ons is het erg belangrijk dat hij in Puttensteyn een fijne eigen plek heeft waar hij zichzelf kan en mag zijn, waarbij hij de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Hij komt in het weekend altijd bij ons. Ik zelf kom niet vaak in Puttensteyn. Meestal eens per week, soms vaker.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”
Ouders komen regelmatig binnen lopen. Meestal komen ze voor hun kind. Ze drinken ook wel eens een kopje koffie mee in de algemene ruimte. Dit betekent niet dat wij altijd met hen in gesprek moeten gaan. Wij kunnen gewoon ons werk blijven doen. Mochten ouders iets willen bespreken is dat altijd mogelijk. Meestal wordt daar dan een afspraak voor gemaakt. Aan de andere kant is het heel fijn dat ouders dichtbij wonen. Wanneer het nodig is kan de begeleiding ook makkelijker een beroep op hen doen.

/Posted by: movivobeheer

Puttensteyn is als een lappendeken. Iedere bewoner is anders en brengt zijn/haar eigen ‘lapje’ mee in de woonvorm.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Bewoners hebben een verschillende niveaus. Ik accepteer het hoe iedereen is. Dat is niet altijd makkelijk. Als ik er geen zin in heb ga ik naar mijn eigen appartement.

Ik merk dat er verschillen zijn. Je hebt drukke bewoners en rustige bewoners. Ik vind  het soms wel druk. Ik ga dan bij medebewoners op hun appartement zitten. Dit is gezellig.

Ik merk wel verschillen. Sommige bewoners zijn zelfstandiger dan andere bewoners. Ook zijn sommige bewoners gelovig en andere niet. Ik pas me aan. Ik help soms ook andere bewoners

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Voor mij is iedereen gelijk en iedere bewoner op zijn of haar manier bijzonder. Ik kijk altijd eerst naar de mens, niet naar de beperking. Mijn zoon is iemand die voor iedereen zonder vooroordelen openstaat en met iedereen overweg kan. Hij heeft een sociale inborst, heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Hij is leergierig. Hij is gesteld op zijn privacy, heeft een eigen plek in de groep en kan daar zichzelf zijn.

Mijn zoon hecht net als wij veel waarde aan geloof en kerk. Hij is een familiemens en gaat graag bij familie en kennissen op bezoek. Hij is vaak nadrukkelijk aanwezig in de groep, houdt van discussiëren. Ik hoor vaak aan zijn stem al of hij vrolijk gehumeurd is of nergens zin in heeft. De andere bewoners vragen ook aandacht als ik in Puttensteyn kom. Dat vind ik leuk. Ik probeer belangstelling te tonen op de manier die bij de bewoner past. Voor de één is dat een knuffel, voor de ander een ‘goedemorgen’. Soms word ik uitgenodigd om bij een bewoner op het appartement iets te komen zien. Dan loop ik altijd mee.

Wij zijn als gezin altijd heel hecht geweest en dat is nu nog zo. Zowel mijn man als ik en onze andere kinderen staan altijd klaar om  klusjes in Puttensteyn te doen, niet alleen voor onze eigen dochter maar ook voor anderen. Dat is een familiegevoel wat in Puttensteyn heel mooi tot uiting kan komen.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”
Door de diversiteit van de bewoners (denk aan verschil in normen en waarden van thuis, niveau van functioneren, beperking, enz.) schakel je als begeleider hierin mee. Dit betekent dat we per bewoner afspraken maken en doelen stellen. Ook de begeleidingstijl verschilt per bewoner. Waar de ene bewoner gebaat is bij een directe begeleiding heeft de ander bewoner meer behoefte aan indirecte begeleiding. Bij de een zeg je bijvoorbeeld ‘nu ga je tandenpoetsen’ bij de ander kun je vragen ‘wanneer ga je tandenpoetsen?’ Als begeleider schakel je dus veel van begeleidingsstijl. Respect is hier een passend kernwoord.

/Posted by: movivobeheer

Puttensteyn is een wooninitiatief door ouders ingezet, opgebouwd en onderhouden.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Een ouderinitiatief is een huis wat de ouders tot stand hebben gebracht. Een ouderinitiatief houdt in dat ouders en begeleiding veel contact hebben met elkaar.

Ik vind het geweldig dat er een ouderinitiatief is. Nu kan ik dicht bij mijn ouders en familie wonen zodat ze sneller hier kunnen zijn als ik ze nodig heb.

Dat het van de ouders uitkomt. Ik vind het heel fijn dat ouders dit initiatief hebben genomen. Daarom woon ik nu in een fijn huis!

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Alternatieven in de directe omgeving waren destijds geen optie, namelijk uitsluitend grote organisaties,  te afstandelijk, te onpersoonlijk en door klant en familie moeilijk toegankelijk cq beïnvloedbaar. We zijn het avontuur aangegaan van een wooninitiatief ontwikkelen met andere ouders, in de eigen woonplaats, kleinschalig, laagdrempelig en herkenbaar voor ieder. Daarmee kunnen we (grotere) invloed uitoefenen op de door ons gewenste zorg op maat. We hebben de stichting Puttensteyn opgericht. Met de PGB van de twaalf bewoners kopen we begeleiding in bij ’s Heerenloo.  Wij zijn ook verantwoordelijk voor de huisvesting.

Wij kozen voor een ouderinitiatief hopende dat er een plek gecreëerd kon worden waarin mijn zoon zich lekker voelde in een soort van situatie zoals hij dat vanuit het ouderlijk huis gewend is. Daarnaast moest het een  beschermde omgeving  zijn waarin ik als ouder de overtuiging kon hebben dat als ik er niet meer zou zijn daar in kan berusten. Het is voor mij belangrijk dat Puttensteyn aanvoelt als een thuis voor ons kind, niet als een instelling.

Wij wilden onze dochter dichter bij ons laten wonen. Ze kan nu zelf naar familie, vrienden en gaan sporten. Ik vind het mooi dat wij dit als ouders met elkaar organiseren.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”
Voor ons betekent  werken in een ouderinitiatief dat de ouders nauw betrokken zijn in alles op Puttensteyn en specifiek naar hun kind. Samen met ouders wordt het beleid bepaald. Ouders hebben ook meer invloed op organisatorische aspecten.

/Posted by: movivobeheer

Het ‘zondagavondoverleg’ is het bewonersoverleg dat eens in de maand op zondagavond plaatsvindt.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0002_Vector-Smart-Object“Wat de bewoners zeggen:”

Ik doe mee met het bewonersoverleg en breng soms punten in. Ik neem van te voren de agenda goed door met de begeleiding. We kunnen het zelf doordat we ons goed voorbereiden. We hebben geleerd niet door elkaar te praten maar om de beurt met behulp van spreekkaarten.

Ik ben notulist. Ik bereid me op de vergadering voor door met begeleiding de agendapunten goed door te nemen.

We hebben in kleine stapjes geleerd hoe we zelfstandig kunnen vergaderen met behulp van ouders en begeleiding. Dit komt ook doordat we hiervoor met elkaar duidelijke spelregels hebben afgesproken. De voorzitter stelt samen met de begeleider de agenda vast door te kijken naar de punten die wij zelf hebben bedacht.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0000_Vector-Smart-Object“Wat de ouders zeggen:”

Het bewonersoverleg is steeds dichter bij de bewoners komen te staan. Met behulp van een zelfontwikkeld  eenvoudig systeem kan elke bewoner op zijn/haar eigen niveau deelnemen aan het overleg. Sinds de bewoners de vergadering zelf voorzitten en notuleren is het overleg interessanter geworden. Ik merk aan mijn dochter dat ze het overleg plezierig vindt en dat ze constructief meedoet.

Dit overleg geeft aan de bewoners inspraak en beslissingsrecht over zaken die hen zelf aangaan. Doordat zij hun zegje kunnen doen krijgen zij het gevoel greep op hun eigen leven te hebben, hetgeen inhoudt dat zij zelfvertrouwen opbouwen. Het gevoel volwaardig lid van een gemeenschap (groep) te zijn. Doordat er in het overleg beslissingen worden genomen over zaken die de groep aangaat, worden deze besluiten beter gedragen, doordat zij er hun zegje over hebben kunnen doen. Door de opzet van het overleg, om daar waar de bewoners het zelf kunnen, ze het ook zelf laten doen, heeft mijn zoon zich goed kunnen ontplooien. Ik kan er ontzettend van genieten om hem daarin te zien participeren.

Voor mijn zoon zijn de agendapunten van het overleg moeilijk te begrijpen. Van te voren worden deze punten met hem stuk voor stuk doorgenomen. Zijn mening wordt opgeschreven. Als hij niet bij het overleg aanwezig wil zijn, hoeft dat ook niet. Aan het overleg zelf heeft hij niet veel. Dat is vaak te moeilijk. De onderwerpen die besproken worden zijn zaken die alle bewoners aangaan.

Puttensteijn_Thema's_iconen_0001_Vector-Smart-Object“Wat het team zegt:”
Het belang van het zondagavondoverleg voor de ontwikkeling van de bewoner is dat ze leren een eigen mening te vormen, te luisteren naar anderen, leren aanpassen aan een ander, rekening houden met een ander, initiatieven te ontplooien, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, kortom de ontwikkeling zit in veel verschillende aspecten. Was er eerst nog hulp van ouders en begeleiders nodig, inmiddels kunnen de bewoners het bijna geheel zelfstandig. Ze vullen zelf de rollen behorende bij een vergadering in. Bewoners dragen zelf de agendapunten voor het overleg aan.